Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze website, daaronder begrepen alle gegevens, afbeeldingen, geluiden en/of teksten zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij Dupliq Advocaten. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van Dupliq Advocaten is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Dupliq Advocaten kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de op de website getoonde gegevens. Geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site wordt aanvaard. De website kan links en/of verwijzingen naar andere websites bevatten. Dupliq Advocaten is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.