De advocaten van Dupliq zijn specialisten. Dit betekent dat wij ons focussen op één rechtsgebied: het strafrecht. Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij zijn eveneens aangemerkt als jeugd(straf)rechtspecialist. Door heel Nederland staan wij cliënten bij in kleine tot grote zaken, van eerste aanleg tot en met de cassatieprocedure.

Naast een ruime ervaring in reguliere strafzaken, zoals opium-, witwas-, gewelds- en vermogensdelicten, hebben onze advocaten veel ervaring op het gebied van TBS, ISD, penitentiair recht, ontnemingszaken en verkeersrecht. Ook kunt u bij Dupliq terecht voor bezwaarschriften omzetting taakstraf, klaagschriften inbeslagname en verweer tegen een vordering tot ten uitvoerlegging.

Dat wij ons gefocust hebben op het strafrecht betekent overigens niet dat u met andere zaken niet bij ons terecht kunt. Ook in zaken die aanverwant zijn aan het strafrecht, hebben wij een ruime ervaring. Denk daarbij aan ongeldigverklaring van rijbewijzen, de afwijzing van een verklaring omtrent het gedrag en stopzetting en intrekking van een uitkering. Voorts hebben wij samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde civielrecht advocaten waar wij u naar door kunnen verwijzen.